Písomná otázka E-3276/04 predkladá: Toine Manders (ALDE) Komisii. Deformácie vnútorného trhu na základe rozdielnych daňových sadzieb