Nariadenie Komisie (ES) č. 1588/2004 z 9. septembra 2004, ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla pre cirok v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 238/2004