Písomná otázka E-3152/06 Pedro Guerreiro (GUE/NGL) Komisii. Odvetvie vína v Európskej únii