Nariadenie Komisie (ES) č. 672/2006 z  28. apríla 2006 o stanovení maximálnej výšky pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo pre 8. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005