Písomná otázka E-2905/06 Francisca Pleguezuelos Aguilar (PSE) Komisii. Realizácia projektu Otvorené obchodné stredisko a podpora a diverzifikácia ponuky v oblasti cestovného ruchu a voľného času v rámci programu URBAN pre mesto Granada (Španielsko)