Písomná otázka E-3883/05 Ashley Mote (NI) Komisii. Rezervy v prehľade majetku