Písomná otázka E-1034/05 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Komisii. Dodržiavanie požiadaviek Parlamentu k rozprašovacej munícii