Návrh nariadenie Rady o prijatí nezávislých a prechodných opatrení na otvorenie colných kvót Spoločenstva vzťahujúcich sa na dovoz živého hovädzieho dobytka, ktorý má pôvod vo Švajčiarskej konfederácii