Písomná otázka P-4113/06 Carl Schlyter (Verts/ALE) Komisii. Porucha v atómovej elektrárni Forsmark - priebeh a objasnenie príčin