Písomná otázka E-2550/04 predkladá: Chris Davies (ALDE) Komisii. BSE a používanie organofosfátov pri chove zvierat