Písomná otázka E-1686/05 Erik Meijer (GUE/NGL) Komisii. Zodpovednosť kandidátskej krajiny za únos občana EÚ za účelom jeho vypočutia na území ovládanom USA