Vec T-97/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z  12. júla 2006 – Rossi/ÚHVT – Marcorossi (Marcorossi) ( Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva MARCOROSSI — Skoršie národné a medzinárodné slovné ochranné známky MISS ROSSI — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva SERGIO ROSSI — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny )