Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/586 av den 11 april 2019 om ändring av del 1 i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och vissa av dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka sändningar av fjäderfä och fjäderfäprodukter får föras in till unionen (Text av betydelse för EES.)