Písomná otázka P-3332/04 predkladá: Françoise Grossetête (PPE-DE) Komisii. Stavebná starostlivosť - stavebná realizácia - stavebná živnosť - stavebné zákazky