Nariadenie Komisie (ES) č. 1982/2005 z  5. decembra 2005 o otvorení a ustanovení správy autonómnej colnej kvóty pre cesnak od 1. januára 2006