/* */

Písomná otázka E-2328/04 predkladá: Rolandas Pavilionis (UEN) Komisii. Používanie slova euro v nových úradných jazykoch EÚ