Písomná otázka P-2095/04 Cristiana Muscardini (UEN) Rade. Teroristické krvipreliatie v Osetsku