Vec F-9/05: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 13. júla 2006 – Lacombe/Rada