Nariadenie Komisie (ES) č. 457/2005 z 21. marca 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny