Odporúčanie pre Stanovisko Rady podľa tretieho odseku článku 9 nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 ku konvergenčnému programu Lotyšska na obdobie rokov 2004 -2007