Uznesenie Európskeho parlamentu o silnejšej a lepšej spolupráci: balík opatrení pre účinnú pomoc Európskej únie, 2006 (2006/2208(INI))