Vec T-321/05: Žaloba podaná 25. augusta 2005 – AstraZeneca/Komisia