Písomná otázka E-2153/06 Cristiana Muscardini (UEN) Komisii. Lampedusa a spoločná imigračná politika