Vec T-315/01: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 21. septembra 2005 – Kadi/Rada a Komisia („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Obmedzujúce opatrenia namierené proti osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom — Právomoc Spoločenstva — Zmrazenie finančných prostriedkov — Základné práva — Ius cogens — Súdna kontrola — Žaloba o neplatnosť“)