Nariadenie Komisie (ES) č. 1153/2006 z  27. júla 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz mäkkej pšenice v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 936/2006