Potvrdenie o prijatí sťažnosti č. 2005/4347 — SG(2005)A/4763