Písomná otázka P-0637/05 Carl Schlyter (Verts/ALE) Komisii. Výstavba priehrady na rieke Aposselemis na Kréte