Nariadenie Komisie (ES) č. 848/2006 z  8. júna 2006 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005