Nariadenie Komisie (ES) č. 1506/2004 z 24. augusta 2004 o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze