Zadeva T-88/07: Sklep Splošnega sodišča z dne 1. septembra 2010 – Fabryka Samochodòw Osobowych proti Komisiji