Mål T-522/19: Tribunalens dom av den 23 september 2020 – Aldi mot EUIPO (BBQ BARBECUE SEASON) (EU-varumärke – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket BBQ BARBECUE SEASON – Absoluta registreringshinder – Beskrivande karaktär – Artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001 – Särskiljningsförmåga saknas – Artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001)