Sag T-522/19: Rettens dom af 23. september 2020 — Aldi mod EUIPO (BBQ BARBECUE SEASON) [EU-varemærker – ansøgning om EU-figurmærket BBQ BARBECUE SEASON – absolutte registreringshindringer – beskrivende karakter – artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001 – mangel på fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001]