IRL-Dublin: Prevádzka pravidelnej leteckej dopravy — Verejné ponukové výberové konanie vyhlásené Írskom podľa článku 4 ods. l písm. d) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 v súvislosti s prevádzkou služieb pravidelnej leteckej dopravy na dvoch trasách: Knock - Dublin a Derry - DublinText s významom pre EHP