Písomná otázka E-2245/04 predkladá: Simon Coveney (PPE-DE) Komisii. Starostlivosť o postihnuté deti v Českej republike