Písomná otázka P-1002/06 Nikolaos Sifunakis (PSE) Komisii. Žaloba medzinárodných zväzov lodiarov proti smernici 2005/35/ES o znečisťovaní mora z lodí