Písomná otázka E-1371/06 Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) Komisii. Záväzky poisťovní v Grécku a Európskej únii