Písomná otázka E-3928/06 Ashley Mote (NI) Komisii. Prečo obmedzovať pôsobenie NATO na Balkáne?