Písomná otázka E-3720/05 Proinsias De Rossa (PSE) Komisii. Vedľajšie účinky lieku Roaccutane