/* */

Písomná otázka E-0237/06 Marc Tarabella (PSE) Komisii. Uplatnenie nariadenia (ES) č. 261/2004 o spoločnej úprave kompenzačných a podporných plnení pre cestujúcich leteckej prepravy v prípade neuskutočnenia prepravy a pri zrušení alebo dlhom meškaní letov