Písomná otázka E-0537/06 Bart Staes (Verts/ALE) Komisii. Pripevnenie doplnkových spätných zrkadiel na existujúce vozidlá