Vec C-452/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Spojené kráľovstvo) 9. novembra 2006 – The Queen na návrh Synthon BV/Licensing Authority, vedľajší účastník konania: Smithkline Beecham plc