Zaak C-452/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Verenigd Koninkrijk) op 9 november 2006 — The Queen, op verzoek van Synthon BV/Licensing Authority, tussenkomende partij: SmithKline Beecham plc