Písomná otázka E-1633/04 predkladá: Roberta Angelilli (UEN) Komisii. Aktuálny stav prostriedkov na opatrenia na prospech talianskych regiónov