Písomná otázka E-0348/05 Frédérique Ries (ALDE) Komisii. Fórum užívateľov