Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 124/2004 z 24. septembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšanie a osvedčovanie) k Dohode o EHP