Písomná otázka E-5271/06 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisii. Osoby, ktoré nie sú občanmi Spoločenstva a sú postihnuté chorobami ako malária, HIV/AIDS a tuberkulóza