Zmluva o ústave pre európu - ČASŤ II — CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV ÚNIE - HLAVA IV — SOLIDARITA - Článok II-90