Písomná otázka E-1285/06 Françoise Grossetête (PPE-DE) Komisii. Činnosť v prospech boja proti rakovine