Písomná otázka E-5157/06 Georgios Papastamkos (PPE-DE) Komisii. Elektronické vzdelávanie