Nariadenie Komisie (ES) č. 1415/2005 z 26. augusta 2005, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu mieňa v zónach I, II Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) (vo vodách Spoločenstva a v medzinárodných vodách) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Nemecka